ГАЗИФИКАЦИЯ, ОТОПЛЕНИЕ, ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

 

Фирма "КАРИНА - Ел - Газ" ЕООД е създадена през 2007г., като дейността й е продължение на дейността на ЕТ "КАРИНА - Ел" и е съсредоточена в областите ГАЗИФИКАЦИЯ, ОТОПЛЕНИЕ, КЛИМАТИЗАЦИЯ и ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ , чрез въвждане на ВЕИ. Фирмата притежава техника от утвърдени фирми в областта на газификацията, разполага със собствен транспорт и квалифицирани специалисти за проектиране, изграждане, ремонт и поддръжка на съоръжения и инсталации за газоразпределение..Повече...

 

 

Продукти и услуги

Газификация

 

Газификация

Консултация,проектиране и изграждане на:

 • Битови и промишлени газови инсталации за природен газ
 • Битови и промишлени газови инсталации за пропан-бутан
 • Бутилкови инсталации на природен газ
 • Котелни инсталации на природен газ

Доставка и монтаж на:

 • Газова арматура и оборудване – разходомери за газ, регулатори за газ, манометри, стабилизатори на налягане за газ, предпазно-изпускателна арматура за газ, ГРЗТ (газорегулаторно и измервателно табло), ГЗТ (газоизмервателно табло) и др.
 • Газови уреди – газови котли, газови горелки, газови бойлери, газови лъчисти инфрачервени нагреватели, газови инфрачервени каталитични отоплители
 • Газсигнализация и автоматика - електромагнет вентили за газ, пресостати за газ, взривозащитени вентилатори
 • Газсигнализация и взривозащита – газови сензори, газсигнализиращи централи и газсигнализиращи системи
 • Ел.инсталации и КИПиА

Отопление

 • Отопление на битови помещения и жилищни сгради
 • Отопление и вентилация на административни и обществени сгради
 • Отопление и вентилация на промишлени помещения
 • Подово отопление
 • Лъчисто отопление
 • Инфрачервено отопление на газ 
 • Инфрачервено отопление на ток
 • Високоефективно отопление на ток - отоплителна инсталация с термопомпа
 • Отопление с пелети

Енергийна ефективност

 • Управление по енергийна ефективност и предоставяне на енергийни услуги по системата "EINSTEIN"
 • Мерки за повишаване на енергийната ефективност
 • Възобновяеми енергийни източници - термопомпи, слънчеви колектори и соларни инсталации
 • Когенерация
 • Преустройство на котелни на газ

Viessmann

Bosch

DeDietrich

Vaillant

Ferroli

Immergas

Systema

Baxi Group

Italkero

MHG

Geca

Enolgas